Aktualności

Zaproszenie na seminarium podsumowujące projekt

Dodane dnia: 
2012-07-30

Wójt Gminy Raciechowice serdecznie zaprasza

wszystkich Beneficjentów Ostatecznych oraz zaproszonych Gości

na

Seminarium podsumowujące realizację projektu „OBECNI W SIECI  Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, które odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2012 r. o godzinie 14:00 w budynku OSP w Raciechowicach.

Podsumowanie spotkań organizacyjnych

Dodane dnia: 
2011-11-28

Zakończyliśmy cykl 5 spotkań organizacyjnych z Beneficjentami Ostatecznymi projektu "OBECNI w SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice". Cieszy nas ogromne zainteresowanie uczestników, czego przejawem była stuprocentowa frekwencja oraz aktywność podczas spotkań.

„Co słychać w Raciechowicach” nr 4/27 grudzień 2011

Obecni w sieci gmina Raciechowice

Gmina Raciechowice realizuje kolejne elementy projektu „OBECNI w SIECI – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice”, w ramach którego 120 gospodarstw domowych zostanie zaopatrzonych w zestawy komputerowe wraz z dostępem do szerokopasmowego Internetu oraz zapewnione im zostanie przeszkolenie za obsługi komputera.

W październiku zakończony został nabór Beneficjentów Ostatecznych, w ramach którego udało się wytypować pełną listę uczestników, którzy wezmą udział w Projekcie. Kolejnym etapem realizacji były zorganizowane spotkania organizacyjne w 5 lokalizacjach na terenie gminy Raciechowice: Gruszowie, Krzesławicach, Komornikach, Raciechowicach i Czasławiu. Każdy z Beneficjentów Ostatecznych brał udział w spotkaniu w lokalizacji najbliżej oddalonej od swojego miejsca zamieszkania.

Ostatnie ze spotkań w Czasławiu

Dodane dnia: 
2011-11-24

W dniu dzisiejszym o godzinie 9:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Czasławiu odbyło się ostatnie z cyklu spotkań organizacyjnych.

Przybyło na nie 21 osób - Beneficjentów Ostatecznych z miejscowości Czasław, Krzyworzeka, Poznachowice Górne i Mierzeń.

 

Raciechowice - czwarte ze spotkań organizacyjnych

Dodane dnia: 
2011-11-22

W Sali Kultury i Tradycji Gminy Raciechowice odbyło się o godzinie 12:00 czwarte ze spotkań organizacyjnych dla 24 Beneficjentów Ostatecznych z Zegartowic, Raciechowic, Poznachowic Górnych, Gruszowa i Czasławia. 

 

Spotkanie w Komornikach

Dodane dnia: 
2011-11-22

Trzecie spotkanie organizacyjne z BO uczestniczącymi w Projekcie odbyło się w sali Środowiskowego Domu Samopomocy w Komornikach. Rozpoczęło się ono o godzinie 8:30, udział w nim wzięli BO z miejscowości Komorniki, Dąbie, Sawa, Kwapinka, Mierzeń - w sumie 20 osób.

 

Następne ze spotkań w Krzesławicach

Dodane dnia: 
2011-11-16

Drugie ze sprotkań z Beneficjentami Ostatecznymi odbyło się o godzinie 12:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzesławicach. Na spotkanie przybyli BO z Krzesławic, Sawy, Zegartowic i Bojańczyc - w sumie 31 BO.

Pierwsze ze spotkań z BO (Beneficjentami Ostatecznymi) z Gruszowa

Dodane dnia: 
2011-11-16

W dniu dzisiejszym (16.11.2011) o godzinie 8:30 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Gruszowie odbyło się spotkanie organizacyjne z Beneficjentami Ostatecznymi Projektu. Uczestniczyły w nim 24 osoby - mieszkańcy wsi Gruszów, Kawec i Żerosławice.

Wyniki naboru beneficjentów

Dodane dnia: 
2011-10-19

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PROJEKTU:

"OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

Szanowni Państwo,
Wójt Gminy Raciechowice informuje, że zakończona została ocena formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie. Wynikiem pracy Komisji Oceniającej jest lista osób zakwalifikowanych, które proszone są do stawienia się w Urzędzie Gminy celem podpisania umowy uczestnictwa, oraz lista rezerwowa osób, które nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie:

Przedłużono nabór beneficjentów

Dodane dnia: 
2011-10-10

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PROJEKTU:

"OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

Szanowni Państwo,
Wójt Gminy Raciechowice informuje o wydłużeniu terminu składania formularzy zgłoszeniowych do dnia:

12 października 2011 r. (środa)
 

Strony